Vùng làm vang

Vùng làm vang Marlborough

Danh mục sản phẩm

Vùng sản xuất rượu vang Marlborough cho đến nay vẫn là vùng lớn nhất của New Zealand , chiếm 3/4 sản lượng rượu vang của đất nước , 70% diện tích vườn nho và 85% lượng rượu vang xuất khẩu. Các vườn nho tập trung xung quanh các thị trấn Blenheim và Seddon . Trên bình diện quốc tế, Marlborough Sauvignon Blanc được công nhận là đẳng cấp thế giới; nhà văn OZ Clarke và George Taber đã mô tả nó là tốt nhất trên thế giới.

Logo