Bộ sưu tập quà Tết doanh nghiệp 2024

Rượu vang McLaren Vale

Khoảng giá
Khoảng giá
Xuất xứ
Xuất xứ
Loại rượu
Loại rượu
Nồng độ
Nồng độ
Dung tích
Dung tích
Sắp xếp theo

ÚC

Rượu Vang Đỏ

14.6 %

730.000 

ÚC

Rượu Vang Đỏ

14.1 %

4.600.000 

ÚC

Rượu Vang Đỏ

14.2 %

950.000 
Giảm 10%

ÚC

Rượu Vang Đỏ

15 %

1.795.000 
Giảm 10%

ÚC

Rượu Vang Trắng

13 %

622.000 
Giảm 10%

ÚC

Rượu Vang Trắng

13.5 %

471.000 
Giảm 10%

ÚC

Rượu Vang Đỏ

13.5 %

704.000 
Giảm 10%

ÚC

Rượu Vang Đỏ

14 %

711.000 
Giảm 10%

ÚC

Rượu Vang Trắng

13 %

622.000 

ÚC

Rượu Vang Đỏ

14.5 %

2.102.000 

ÚC

Rượu Vang Đỏ

14.5 %

1.850.000 
Giảm 10%

ÚC

Rượu Vang Đỏ

13.5 %

471.000 

ÚC

Rượu Vang Đỏ

12 %

638.000 

ÚC

Rượu Vang Đỏ

14 %

1.584.000 

ÚC

Rượu Vang Đỏ

14.5 %

5.964.000 

ÚC

Rượu Vang Trắng

12.5 %

330.000 

ÚC

Rượu Vang Đỏ

14 %

330.000 

ÚC

Rượu Vang Đỏ

14 %

729.000 

ÚC

Rượu Vang Đỏ

14.5 %

729.000 

ÚC

Rượu Vang Đỏ

14 %

457.000 

ÚC

Rượu Vang Đỏ

13.5 %

409.000 
Giảm 10%

ÚC

Rượu Vang Trắng

13.5 %

471.000 
Giảm 10%

ÚC

Rượu Vang Trắng

13.5 %

471.000 
Giảm 10%

ÚC

Rượu Vang Trắng

14 %

471.000 

Giá đặc biệt khi mua thùng 6 chai

ÚC

Rượu Vang Đỏ

14.2 %

880.000 

Giá đặc biệt khi mua thùng 6 chai

ÚC

Rượu Vang Đỏ

14.2 %

1.760.000 

ÚC

Rượu Vang Đỏ

14.5 %

1.994.000 

ÚC

Rượu Vang Đỏ

14 %

782.000 

ÚC

Rượu Vang Đỏ

14.5 %

1.091.000 

Giá đặc biệt khi mua thùng 6 chai

ÚC

Rượu Vang Đỏ

14 %

1.104.000 

ÚC

Rượu Vang Đỏ

14 %

523.000 

ÚC

Rượu Vang Đỏ

14.5 %

Liên hệ