Rượu Vang Craggy Range

Craggy Range là nhà máy rượu vang nổi tiếng tọa lạc tại Hawke's Bay, New Zealand, được thành lập vào năm 1987 bởi Stewart Mitchell và Lesley Ann Bryant.

Danh mục sản phẩm

Logo