Giống nho làm rượu vang

Pinot Meunier

Pinot Meunier còn được gọi là Meunier hoặc Schwarzriesling , là một loại nho làm rượu vang đỏ được chú ý vì là một trong ba giống chính được sử dụng để sản xuất rượu Champagne (hai loại còn lại là Pinot noir và Chardonnay). Pinot Meunier chiếm khoảng một phần ba tổng số nho được trồng ở Champagne. Đây là một đột biến gen của nho Pinot Noir.

Logo