Giống nho làm rượu vang

Oseleta

Oseleta là một giống nho làm rượu vang đỏ cực kỳ quý hiếm được trồng ở vùng Veneto đông bắc nước Ý. Loại nho này hình thành những chùm quả mọng nhỏ, được đóng gói chặt chẽ, giống này đã gần như tuyệt chủng, nhưng đã được nhà máy rượu vang Masi nổi tiếng trong vùng cứu khỏi bị mai một. Vào đầu thế kỷ 21, có ít hơn 20 ha (50 mẫu Anh) cây nho Oseleta, nằm ngay trong đất liền từ bờ đông của Hồ Garda.

Logo