Rượu Vang FETZER

FETZER là một nhà máy sản xuất rượu vang có trụ sở đặt tại Hopland, California, Hoa Kỳ, Được thành lập vào năm 1968 và là công ty con của thương hiệu rượu vang nổi tiếng của Chile là Concha Y Toro