Giống nho làm rượu vang

Torrontés

Filters

 

Xuất xứ
Loại rượu

Torrontes là một giống nho trắng , hầu hết được sản xuất và nổi tiếng trong rượu vang Argentina , sản xuất rượu vang tươi, thơm với độ chua vừa phải , kết cấu mịn và cảm giác ngon miệng cũng như hương đào và mơ đặc biệt trên mũi.

Logo