Giống nho làm rượu vang

Muscadelle

Muscadelle là một giống nho trắng nổi tiếng vừa là thành phần thứ ba của rượu vang trắng Bordeaux , vừa là một trong những giống nho được sử dụng trong các loại rượu vang ngọt ngon của vùng đông bắc Victoria ở Úc. Thật vậy, nó thường được tìm thấy như một loại rượu ngọt, và đặc điểm hoa lá của nó đã khiến nó được đặt theo tên của họ nho Muscat , mà nó không hề liên quan. Phân tích DNA đã chỉ ra rằng Muscadelle là con lai giữa Gouais blanc và một giống nho không xác định. Nó có một mùi thơm đơn giản của nước nho và nho khô giống như nho của họ nho Muscat.

Logo