Rượu Vang Glenelly

Năm 2003, ở tuổi 78, May de Lencquesaing, khi đó là chủ sở hữu của lâu đài nổi tiếng Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande đã mua bất động sản đây là một phần của trang trại Ida’s Valley, được cấp vào năm 1682 bởi Simon van đer Stel. Bà bắt đầu trồng cây nho để thay thế các cây ăn quả hiện có, hiện thực hóa tầm nhìn của mình về việc thành lập một nhà máy rượu vang tận dụng tốt nhất các yếu tố đất và vi khí hậu của thung lũng và hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương và cộng đồng . Và do đó, Glenelly Estate đã được tái sinh. Con tem năm 1783 trên nhãn rượu vang Glenelly biểu thị gần 250 năm gia đình tham gia vào ngành công nghiệp rượu vang kéo dài đến thể kỷ 21 tại Glenelly.