Rượu Vang De Bortoli

Câu chuyện của hãng Rượu Vang De Bortoli là một trong những quyết tâm, nỗ lực và chiến thắng trong suốt 90 năm trong thời kì châu Âu bị chiến tranh tàn phá.

Năm 1924: Vittorio De Bortoli hành trình từ Castelcucco đến New South Wales và năm sau đó đến Griffith (chính thức được gọi là Bagtown).Nơi đây có những Đồng bằng bằng phẳng và đất đỏ rất khác với những ngọn đồi ở Treviso

1926: Vittorio đã làm việc chăm chỉ và đến Úc vào năm 1927 để đoàn tụ với vị hôn thê Vittorio

1928: Vittorio mua một trang trại trái cây hỗn hợp rộng 55 mẫu Anh. Năm đó có rất nhiều nho shiraz, nhiều nông dân thấy giá quá rẻ nên để chúng thối rữa Vittorio lấy chúng miễn phí và nghiền 15 tấn nho shiraz. Để sản xuất rượu vang. Những người Ý địa phương và những người lao động châu Âu khác trong khu vực đề nghị mua rượu từ ông. Từ đó hãng rượu vang De Bortoli ra đời.