Bộ sưu tập quà Tết doanh nghiệp 2024

Ferraton Pere & Fils

Ferraton Père & Fils là nhà sản xuất rượu vang đến từ vùng Rhône Valley, Pháp với chất lượng cao cấp, phương pháp sản xuất truyền thống kết hợp với kỹ thuật hiện đại, tạo nên những chai vang đa dạng, chất lượng vượt trội.
Khoảng giá
Khoảng giá
Xuất xứ
Xuất xứ
Loại rượu
Loại rượu
Nồng độ
Nồng độ
Dung tích
Dung tích
Sắp xếp theo

Pháp

Rượu Vang Trắng

12.5 %

473.000 

Pháp

Rượu Vang Trắng

13.5 %

1.949.000 

Pháp

Rượu Vang Đỏ

13 %

2.574.000 

Pháp

Rượu Vang Trắng

14 %

583.000 

Pháp

Rượu Vang Trắng

12.5 %

990.000 

Pháp

Rượu Vang Hồng

12.5 %

473.000 

Pháp

Rượu Vang Đỏ

14.5 %

1.958.000 

Pháp

Rượu Vang Đỏ

13.5 %

4.213.000 

Pháp

Rượu Vang Trắng

13.5 %

3.300.000 

Pháp

Rượu Vang Đỏ

13.5 %

3.300.000 

Pháp

Rượu Vang Đỏ

14.5 %

1.254.000 

Pháp

Rượu Vang Đỏ

13 %

1.089.000 

Pháp

Rượu Vang Trắng

14 %

2.090.000 

Pháp

Rượu Vang Đỏ

13 %

473.000