Pinot Blanc

Pinot Blanc là một giống nho rượu vang trắng đa năng được sử dụng để sản xuất rượu vang tráng miệng, vang sủi tăm , và các dòng rượu vang trắng. Pinot Blanc là một đột biến nho trắng của nho Pinot Noir, với nồng độ anthocyanins nhỏ hơn . Trong vườn nho, nó là giống cây ra quả tương đối nhiều, cho năng suất cao vào mỗi mùa trồng trọt.